عکس خبری / اختتامیه دوسالانه نگارگری

عکس خبری / اختتامیه دوسالانه نگارگری

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ دی ۱۳۹۰عکس / محسن رضایی

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز