۰ دیدگاه دکه پارس فوتبال ؛ فرهیختگان ورزشی ؛ پیشنهاد پرسپولیس به شجاع که عصبانی اش کرد

۰ دیدگاه دکه پارس فوتبال ؛ فرهیختگان ورزشی ؛ پیشنهاد پرسپولیس به شجاع که عصبانی اش کرد
پارس فوتبال
پارس فوتبال - ۵ روز قبل

گیشه اخبار داخلی پارس فوتبال همه روزه به بررسی نشریات ورزشی می پردازد. به بررسی روزنامه فرهیختگان ورزشی می پردازیم.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

عناوین روزنامه فرهیختگان ورزشی پنجشنبه ۲۰

شهریور

ماه به شرح زیر است :

پیشنهاد پرسپولیس به شجاع که عصبانی اش کرد : تمدید کن تا قرارداد امسالت بیشتر شود !

برای دیدن دیگر روزنامه های ورزشی پنجشنبه ۲۰

شهریور
ماه به اینجا مراجعه کنید!

منابع خبر