احضار مشمولان غایب توسط کلانتری محل

آفتاب - ۲۰ مهر ۱۳۹۰

آفتاب: رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: مشمولان غایب توسط کلانتری محل برای انجام خدمت وظیفه احضار می‌شوند. سردار حمید صدر السادات اظهار داشت: با ارائه تسهیلاتی نظیر امکانپذیر شدن گذراندن دوران خدمت در نزدیک‌ترین یگان به محل زندگی در حال مجاب سازی سربازان غایب برای حضور در خدمت و کاهش غیبت هستیم. وی افزود: کسانی که در تاریخ مشخص شده در برگه اعزام، مراجعه نکنند غایب محسوب می‌شوند و پس از ارسال دوباره برگ غیبت اگر فرد مراجعه نکند برای وی برگه اخطار صادر و از سوی کلانتری محل فرد مشمول احضار می‌شود. صدر السادات تاکید کرد: البته ماموران کلانتری‌ها موظف هستند شان مشمولان و خانواده‌ها را حفظ کنند و ضمن جلوگیری از درگیری، تنها برگه اخطار قرمز را تحویل مشمولان یا خانواده آنها دهند. وی با اشاره به محدودیتهای تعیین شده برای سربازان غایب گفت: این افراد اجازه ادامه تحصیل، نقل و انتقال اسناد و خروج از کشور را ندارند و بکارگیری آنها در مشاغل جرم محسوب می‌شود.

"آفتاب: رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: مشمولان غایب توسط کلانتری محل برای انجام خدمت وظیفه احضار می‌شوند"رئیس سازمان وظیفه عمومی تاکید کرد: افراد غایب اگر خود را معرفی کنند سه ماه اضافه خدمت و اگر توسط پلیس دستگیر شوند ۶ ماه اضافه خدمت در انتظار آنها است. به مشمولان توصیه می‌کنیم به منظور جلوگیری از تبعات غیبت هرچه سریع‌تر وضعیت خود را مشخص کنند

منابع خبر