آغاز برداشت زیتون رودبار گیلان

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

رشت - ایرنا - برداشت زیتون از هشت هزار و ۳۳۳ هکتار از باغ های شهرستان رودبار آغاز شد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸