ممنوعیت استفاده از اسامی عربی در تاجیکستان رسمیت یافت

ممنوعیت استفاده از اسامی عربی در تاجیکستان رسمیت یافت
خدمت
خدمت - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قانون ممنوعیت استفاده از اسامی عربی و همچنین ازدواج بین عموزاده‌ها، خاله زاده‌ها، عمه زاده‌ها و دایی زاده ها را که چندی قبل از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود، امضا کرد.

بر طبق این قانون، اسامی اطفال نبایستی مغایر با اسامی ملی و منطبق با فرهنگ تاجیکان باشد.

زمانی نام‌های گرفته شده از چهره‌های برجسته اسلام، مانند سمیه، عایشه و آسیه تقریبا در تاجیکستان وجود نداشت اما در سال‌های اخیر جز محبوب‌ترین اسامی دختران محسوب می‌شوند.

محمد، یوسف و .. محبوب‌ترین اسامی برای پسران هستند. همچنین این اصلاحیه شامل ممنوعیت اضافه کردن پسوند اسلامی و عربی و پیشوندها مانند ملا، خلیفه، شیخ، امیر، و صوفی به نام مردان می‌باشد.

منبع: فارس

منابع خبر