آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعلام شد

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعلام شد
فوتبالی‌ترین
فوتبالی‌ترین - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت بازیکنان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کمیته وضعیت بازیکنان، در پرونده شکایت محمد طیبی از باشگاه استقلال خوزستان این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه هزینه دادرسی محکوم شده که این حکم طی مدت ۷ روز قابل تجدید نظرخواهی است.

در پرونده شکایت مختار جمعه زاده از باشگاه پاس همدان نیز این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم شده است.

همچنین با توجه به شکایت حامد بختیاری از باشگاه آلومینیوم اراک این باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ ۳۶۵/۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریال شد.

در پرونده شکایت ایزد سیف الله پور از باشگاه سرخپوشان پاکدشت نیز کمیته وضعیت حکم محکومیت باشگاه به پرداخت مبلغ ۱/۹۰۹/۲۷۴/۰۰۰ ریال را صادر کرد.

پیرو شکایت حامد نورالله‌ی و جلیل قپانوری از باشگاه سردار بوکان نیز خواسته خواهان مورد تأیید کمیته وضعیت بازیکنان قرار گرفته و باشگاه ملزم به پرداخت مبلغ مورد نظر در این دو پرونده شده است.

در خصوص پرونده محسن سیفی مهماندوست علیا و شکایت از باشگاه بعثت کرمانشاه نیز این باشگاه به پرداخت مبلغ مورد ادعای خوانده محکوم شد.

همچنین در پرونده شکایت غرشید طوری از باشگاه سردار بوکان کمیته وضعیت بازیکنان دعوای خواهان را ثابت ندانسته است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۱۰ تیر ۱۳۹۸