خسروی‌وفا برای ریاست کمیته‌ملی‌المپیک ثبت نام کرد

تابناک - ۱۳ دی ۱۳۹۲

محمود خسروی وفا برای ریاست و نایب رئیسی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد.
به گزارش مهر، معاون ورزش همگانی، رئیس کمیته پارالمپیک و رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان، برای پست‌های ریاست و نایب رئیسی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد.
محمد زارع‌ پور، رئیس فدراسیون تنیس روی میز  برای پست‌های خزانه‌داری و هیئت اجرایی و محمدرضا پوریا برای هیئت اجرایی ثبت‌نام کرده اند.
ثبت نام از نامزدهای پست‌های مختلف کمیته ملی المپیک روز شنبه (فردا) به پایان خواهد رسید و تکلیف سایر گزینه های ریاست، نایب رئیسی، خزانه داری، دبیر کلی و هیات اجرایی فردا مشخص می‌شود.
 دو هفته از آغاز ثبت نام انتخابات کمیته ملی المپیک می‎گذرد

منابع خبر