تجمع دانشجویان بسیجی مقابل سفارت انگلیس

تجمع دانشجويان در مقابل سفارت انگليس در تهران آغاز شد
خبرگزاری فارس
الف - ۲۳ مرداد ۱۳۹۰

جمعی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به برخورد با معترضان درانگلیس، مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. به گزارش ایسنا، تجمع کنندگان مقابل سفارت انگلیس، در حالی‌که شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، "مظلومین انگلیس حمایت حمایت"، "مرگ بر قاتل انگلیسی"، "حکومت انگلیس خجالت خجالت"،" سرکوب مستضعفان خیانت خیانت" را سر می دادند، نامه دانشجویان به مردم انگلیس و نیز کاردار سفارت این کشور در ایران را قرائت کردند. در این مراسم که مهدی کوچک زاده نماینده مجلس نیز در آن حضور داشت، دانشجویان در مقابل تصاویر معترضان کشته شده در انگلیس شمع روشن کردند. تعدادی از دانشجویان نیز تصویر چهره پارک داگان (فرد سیاهپوستی که توسط پلیس انگلیس کشته شد) را در مقابل چهره خود گرفته بودند. در قطعنامه پایانی این تجمع که توسط تجمع کنندگان قرائت شد، با تاکید براین‌که ما دانشجویان آزادی خواه ایران به تأصی از امام‌مان حمایت خود را از مستضعفین اعلام می‌کنیم، آمده است: می‌گوییم شما ای مستضعفان به پاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوهای تبلیغاتی نهراسید.

"جمعی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به برخورد با معترضان درانگلیس، مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند"در بخش‌هایی از این قطعنامه هم چنین از دولت و دستگاه دیپلماسی کشور خواسته شده تا تمام توان خود را در دفاع از مردم انگلیس به کار گیرند. دانشجویان تجمع کننده همچنین با مورد خطاب قرار دادن قوه قضائیه خواستار تشکیل کمیته حقوق بشری مختص در مورد انگلستان از سوی این قوه شدند. تصویب قانون قطع کامل رابطه با انگلیس ازسوی مجلس از دیگر مطالبات دانشجویان تجمع کننده مقابل سقارت انگلیس بود که در بیانیه پایانی خود خواستار آن شدند. دراین تجمع بیانیه «عدالت طلبان بدون مرز» و «اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان» نیز قرائت شد. اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این بیانیه از مجامع حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواستند تا دولت انگلیس را ملزم به رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان خود کند.

دانشجویان حاضر در این تجمع در پایان با سر دادن شعار "نیروی انتظامی تشکر، تشکر" و ذکر صلوات به تجمع خود پایان دادند.  

منابع خبر