کم شدن فاصله اجتماعی با همدلی/ نیازمندان را دریابیم

کم شدن فاصله اجتماعی با همدلی/ نیازمندان را دریابیم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ روز قبلدریافت ۲۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: فاصله اجتماعی همدلی

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل