پیروزی یوونتوس بر میلان در ایتالیا

فوتبالی‌ترین - ۳۰ آبان ۱۳۹۴
منابع خبر
پیروزی ارزشمند یوونتوس مقابل میلان عصر ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۴
شکست ناامید کننده میلان مقابل یوونتوس پارس فوتبال - ۳۰ آبان ۱۳۹۴
پیروزی یوونتوس بر میلان در ایتالیا فوتبالی‌ترین - ۳۰ آبان ۱۳۹۴