فراخوان عمومی شناسایی فعالان عرصه بازسازی خاک‌های آلوده صادر شد

فراخوان عمومی شناسایی فعالان عرصه بازسازی خاک‌های آلوده صادر شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش ایرنا وحید پورمردان روز شنبه در این باره اظهارداشت: مطابق ماده ۱۴ قانون حفاظت از خاک، برطرف کردن آلودگی خاک تا رسیدن به حدود مجاز باید با تایید و هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان انجام شود.

وی گفت: این اداره کل به منظور تحقق ماده مذکور و به منظور شناسایی مراکز و دستگاههای فعال در زمینه بازسازی خاک های آلوده (مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، شرکت های خصوصی و غیره) از متقاضیان واجدشرایط از قبیل دارا بودن گواهی صلاحیت مشاوره ای و پیمانکاری مطابق قوانین مربوطه، دارا بودن توان لجستیکی، تجهیزات آزمایشگاهی و پیمانکاری و نیروهای متخصص، دارا بودن توان ارائه و تحقق کامل یک برنامه اجرایی و غیره دعوت بعمل می آورد تا مدارک و مستندات مربوطه را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارائه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: این شناسایی با هدف تکمیل بانک اطلاعاتی برای تسریع در پیگیری موضوع آلودگی خاک به صورت خاص در شرایط بحرانی و اضطرار آلودگی خاک انجام می شود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰