نماینده ونزوئلا: به قطعنامه خصمانه علیه ایران رأی نمی‌دهیم

نماینده ونزوئلا: به قطعنامه خصمانه علیه ایران رأی نمی‌دهیم
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۷ روز قبل

به گزارش خبرآنلاین نماینده ونزوئلا گفت کشورش مایل است مخالفت خود را نسبت به این قطعنامه خصمانه اعلام کند

او گفت همه ما می دانیم که همه مخالف استفاده ابزرای از مکانیزم های شورای حقوق بشر هستیم.

نماینده ونزئولا گفت: بانیان قطعنامه می خواهند با انگیزه های سیاسی و با استفاده از زور کمیته ایی برپا کنند که هیچ کمکی به حل مشکلات یک کشور نمی کند. این خلاف عدم مداخله در امور داخلی کشورها است و تحمیل شرایطی است که قدرت های هژمونیک می خواهند اعمال کنند.

او گفت این ها حرفهای قشنگی هست که می خواهند با مردم ایران اعلام همبستگی  کنند اما این ها چرا با قربانیان افرادی که متوسل به ترور وخشونت شده اند اعلام همبستگی نمی کنند.

او تاکید کرد ایران گام های مثبتی برداشته و گام های مثبت بیشتری بر خواهد داشت به شرطی که مبنایش گفتگوها و تعامل صادقانه داشته باشد و به همین دلیل ونزوئلا به این قطعنامه ردی منفی می دهد.

۴۹۴۹

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز