متن نامه نمایندگان برای برکناری رئیس جمهور که جزو اسناد تاریخی مجلس اول است

شفاف - ۲۲ تیر ۱۳۹۰

 طرح تاریخی عدم کفایت بنی صدر نقطه درخشانی در کارنامه مجلس اول است. متن نامه نمایندگان برای برکناری رئیس جمهور جزو اسناد تاریخی ایران در خرداد 1360 است. این نامه را ۱۲۰ نماینده مجلس اول امضا کردند و نهایتاً بنی صدر با ۱۷۷ رأی برکنار شد. متن نامه را در زیر بخوانید: "برادر آقای هاشمی رفسنجانی ،ریاست محترم مجلس شورای اسلامی "ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا" با توجه به تخلفات متعدد و مکرر آقای بنی صدر رئیس جمهوری از قانون اساسی و وظایف قانونی ، بخصوص عملکرد چند ماهه اخیر ایشان و اقدامات تحریک آمیزی که شخص ایشان داشته اند و هم دفتر روزنامه ایشان ، که توهین و تضعیف ارگان های رسمی کشور و درگیری ها و حتی تلفات جانی و خسارات مالی به وجود آمده است ، درخواست عدم کفایت سیاسی ایشان در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت را می نماییم. » بدیهی است که چنین ماجرای تلخی ، فقط متعلق به تاریخ و گذشتگان نیست و هر آن که قانون اساسی - که میثاق بزرگ یک ملت است- را زیر پا بگذارد و تعدی از قوانین برایش امری عادی شود و به جای مدیریت مدبرانه کشور ، به اقدامات تحریک آمیز دست بزند ، عاقبتی بهتر از بنی صدر نخواهد داشت و چه زیبا گفته اند که " تاریخ معلم انسان هاست" هر چند که "در برابر عبرت های زیاد ، چه کم هستند عبرت گیرندگان!"   /.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۲ تیر ۱۳۹۰