شورای نگهبان هم با شتاب قانون بودجه ۹۱ را تایید کرد

باهنر: نظر غیررسمی شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه را داریم /اشكالی دیده نشد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
کلمه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

چکیده :قانون بودجه که با فراز و نشیب های فراوان و با تاخیر چند ماهه به صحن مجلس رسیده بود، به رغم اشکالات اساسی که نمایندگان ادعا کرده بودند، در آخرین روزهای کاری مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان نیز که ۵ ایراد بر قانون بودجه ۹۱ مصوب مجلس شورای اسلامی داشت، روز گذشته پس از جلسه فوق العاده نمایندگان آن را تایید کرد. ...

شورای نگهبان هم به سرعت مجلس قانون بودجه سال ۹۱ را تایید کرد.

قانون بودجه که با فراز و نشیب های فراوان و با تاخیر چند ماهه به صحن مجلس رسیده بود، به رغم اشکالات اساسی که نمایندگان ادعا کرده بودند، در آخرین روزهای کاری مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان نیز که ۵ ایراد بر قانون بودجه ۹۱ مصوب مجلس شورای اسلامی داشت، روز گذشته پس از جلسه فوق العاده نمایندگان آن را تایید کرد.به گزارش مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی روز شنبه را پس از لاریجانی عهده دار شد از تایید قانون بودجه ۹۱ از سوی شورای نگهبان خبر داد.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ۵ ایراد شورای نگهبان به مصوبات خود در لایحه بودجه ۹۱ را مورد بررسی قرار دادند و ایرادات آن را رفع کردند.

لایحه بودجه ۹۱ با ایرادات رفع شده مجددا به شورای نگهبان بازگشت داده شد و نمایندگان منتظر اعلام نظر این شورا نسبت به ایرادات رفع شده ماندند و نهایتا محمدرضا باهنر از تایید قانون بودجه ۹۱ از سوی شورای نگهبان خبر داد.

بررسی بودجه ۹۱ از روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه تا روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در دستور کار نمایندگان قرار داشت و در جلسه امروز مجلس نیز ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

منابع خبر