نظریه‌های راهبردیِ تنظیم بازار کدامند؟

نظریه‌های راهبردیِ تنظیم بازار کدامند؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ روز قبل

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات علمی و فرهنگی کتاب «آشنایی با تنظیم بازار: نظریه، راهبرد و اجرا» نوشته رابرت بالدوین، مارتین کیو و مارتین لارج، ترجمه محمد صفار را با شمارگان هزار نسخه، ۶۶۱ صفحه و بهای ۸۰ هزار تومان منتشر کرد.

کتاب هفت بخش یا دفتر (۲۷ فصل) دارد. فصل نخست کتاب مقدمه است که در آن مبحث «تنظیم چیست؟» و «مسائل مختلف در دستور کار تنظیم» طرح شده است. دفتر اول کتاب با عنوان «مبانی» شامل پنج فصل با این مباحث است: «چرایی تنظیم»، «بهترین تنظیم»، «تشریح تنظیم»، «شکست تنظیم» و «تنظیم ریسک».

دفتر دوم کتاب بر بحث «راهبردها» تمرکز پیدا کرده و شامل چهار فصل با این عناوین است: «راهبردهای تنظیم»، «خودتنظیمی، فراتنظیم و شبکه‌های تنظیم»، «فرانشیز» و «تجارت آلوده کننده‌ها». دفتر سوم کتاب به «مقررات و اجرا» اختصاص پیدا کرده است که شامل چهار فصل به ترتیب با این عناوین است: «اجرای تنظیم»، «تنظیم پاسخگو»، «تنظیم ریسک محور» و «اصول و استانداردها».

مبحث دفتر چهارم کتاب «کیفیت و ارزیابی» است با این فصل‌ها: «تحلیل هزینه – فایده و ارزیابی تاثیرات تنظیم»، «پاسخگویی، رویه‌ها و انصاف» و «رقابت و همکاری تنظیمی». دفتر پنجم کتاب به «تنظیم در سطوح مختلف دولت» اختصاص پیدا کرده است و شامل چهار فصل است: «تنظیم چند سطحی»، «تنظیم و اتحادیه اروپا»، «تنظیم و توسعه» و «تنظیم بین المللی و جهانی».

دفتر ششم کتاب نیز با عنوان «مسائل شبکه‌ای» پنج فصل با این عناوین دارد: «هزینه‌های تنظیم در انحصارات طبیعی»، «استفاده از رقابت در صنایع شبکه‌ای»، «تفکیک و رقابت پذیری در صنایع شبکه‌ای»، «اجرای کنترل قیمت‌ها» و «کارآیی و نوآوری در صنایع شبکه‌ای».

"فصل نخست کتاب مقدمه است که در آن مبحث «تنظیم چیست؟» و «مسائل مختلف در دستور کار تنظیم» طرح شده است"فصل پنجم کتاب با عنوان «اجرای کنترل قیمت‌ها» بویژه برای اقتصاد امروز ایران بسیار کاربردی است. در این فصل مباحثی چون «تنظیم با نرخ بازگشت»، «تعیین سقف قیمت»، «رویه‌های تعیین سقف قیمت - رویکرد بنیادی»، «عملکرد سازوکارهای کنترل قیمت»، «کنترل کیفیت خدمات با استفاده از ابزار کنترل قیمت‌ها» و «ترتیبات مبتنی بر مذاکره». دفتر هفتم کتاب نیز نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شده است.

بحث تنظیم بازار و تهیه منابع تئوریک و آموزشی برای دانشجویان و اهالی اقتصاد از نیازهای ضروری جامعه امروز ایران است. این کتاب پاسخگوی سوالاتی خواهد بود که در این حوزه برای جامعه ایرانی مطرح هستند. اگرچه بحث تنظیم ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد، اما تعقیب خصوصی سازی به ویژه از دهه ۱۹۸۰ به این سو که کشور ما هم اخیراً در این مسیر قدم گذاشته است، ضرورت توجه به مساله تنظیم را بیش از پیش کرده است.

این موضوع مبتلابه همه کشورهای در حال توسعه است.

منابع خبر