کنایه شفیع به عادل فردوسی پور و ۹۰

کنایه شفیع به عادل فردوسی پور و 90
خدمت
فردا - ۹ بهمن ۱۳۹۴

خبرآنلاین: یکی از سوژه های هفته گذشته فوتبال اروپا، تلاش مسی برای پیدا کردن کودکی بود که به خاطر فقر، نتوانسته بود لباس او را بخرد و در عوض، پلاستیکی به تن کرده بود که پشت آن نام مسی دیده می شد. امروز در بخشی از برنامه شفیع به این عکس و پیدا شدن آن کودک اشاره شد که بهرام شفیع با کنایه در این باره گفت: «فکر کنم این بچه را عادل و ۹۰ پیدا کرده اند چون گزارشگر به افغانستان می فرستادند تا گزارش تهیه کنند.» او اشاره داشت به سفر گزارشگر ۹۰ به این کشور و تهیه گزارش فوتبالی.

منابع خبر