ادامه عملیات آواربرداری و امداد و نجات

ادامه عملیات آواربرداری و امداد و نجات
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۲۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۸ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: عملیات امداد نجات