شادی کردهای ایران از همه پرسی موضوعی اجتماعی نه سیاسی

نباید اجازه دهیم مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود/ در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۴ مهر ۱۳۹۶

شاید این سؤال مطرح می‌شود که چرا برخی از شهرهای کردنشین کشورما برای این موضوع شادی کرده‌اند؟ پاسخ این است که این نوع رفتار، اجتماعی است و با رفتارهای سیاسی فرق دارد.

منابع خبر