فاطمه معتمدآریا با «نبات» آذربایجان به اسکار ۲۰۱۵ می‌رود

خبرگزاری فارس - ۳ آبان ۱۳۹۳

فاطمه معتمدآریا که امسال در فیلم «نبات» به کارگردانی الشین موساگلو و به تهیه کنندگی مشفق حاتمف محصول کشور آذربایجان نقش آفرینی کرد، با این فیلم در اسکار ۲۰۱۵ حضور دارد

منابع خبر
فاطمه معتمدآریا در راه اسکار عصر ایران - ۳ آبان ۱۳۹۳
فاطمه معتمدآریا با «نبات» به اسکار می‌رود خبرنامه ملی ایرانیان - ۳ آبان ۱۳۹۳
فاطمه معتمدآریا در راه اسکار تابناک - ۳ آبان ۱۳۹۳
فاطمه معتمدآریا در راه اسکار ندای سبز آزادی - ۳ آبان ۱۳۹۳
فاطمه معتمدآریا در راه اسکار آفتاب - ۳ آبان ۱۳۹۳