اولین منبع سلفژ ایرانی در یک اثر

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

کتاب «سلفژ موسیقی ایرانی» به عنوان یکی از اولین منابع سلفژ بومی مطرح است که به کوشش نستوه رمضانی تالیف و به‌تازگی توسط سوره مهر منتشر شده است

منابع خبر
اولین منبع سلفژ ایرانی در یک اثر خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶