زمان پرداخت قسط اول سفرحج تمتع سال ۹۵

جهان نیوز - ۳ اسفند ۱۳۹۴

آن دسته از متقاضیان سفرحج تمتع که در سال ۹۵ در اولویت اعزام قرار دارند قسط اول هزینه سفر خود به مبلغ ۵ میلیون تومان را هفته آینده پرداخت خواهند کرد.

منابع خبر

اخبار مشابه