• کارکنان بنیاد شهید مشمول قانون ...

كاركنان بنياد شهيد مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شدند
خبرگزاری فارس
ایسکا نیوز - ۱ شهریور ۱۳۸۸

به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان‌ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و اصلاحات بعدی آن شدند. بر اساس این مصوبه ، سازمان‌های وابسته به بنیاد شهید که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالانه تأمین نمی‌شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، می‌باشند. بر اساس این مصوبه، انتقال کارکنان رسمی بنیاد شهید که تا پایان سال ۱۳۸۳ به استخدام درآمده‌اند و مأموریت آنها به سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز