پیشنهادرسمی غنا برای بازی دوستانه با ایران

فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۲

فارس: مهدی محمد نبی اظهار داشت: غنا برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی پیشنهاد رسمی مطرح کرده است.

وی افزود: از طریق واسطه‌ها فدراسیون ایتالیا هم خواهان برگزاری بازی دوستانه با ایران شده به شرط اینکه در مراسم قرعه‌کشی با ایران هم گروه نشود

منابع خبر