محور کرج - چالوس برای احداث یک دهنه تونل در محدوده سیاه بیشه از ۱۰ آذر تا ۱۳ بهمن از شنبه تا سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل از ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد بسته است.

محور کرج - چالوس برای احداث یک دهنه تونل در محدوده سیاه بیشه از 10 آذر تا 13 بهمن از شنبه تا سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل از ساعت 23 تا 5 بامداد بسته است.
واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر - ۹ آذر ۱۳۸۸

محور کرج - چالوس برای احداث یک دهنه تونل در محدوده سیاه بیشه از ۱۰ آذر تا ۱۳ بهمن از شنبه تا سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل از ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد بسته است.   به گزارش واحد مرکزی خبر ، شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ در ده خط پاسخگوی شهروندان است.  

منابع خبر