پادشاهان عربستان از نسل کفار مکه هستند

در برجام بدنبال استراتژی کاهش قدرت ایران هستند
خدمت
خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نسل پادشاهان کنونی عربستان به اعرابی می‌رسد که قرآن آن‌ها را بدترین کافران و منافقان توصیف کرده است چرا که عملکرد آنها بسیار شبیه اجدادشان است

منابع خبر
پادشاهان عربستان از نسل کفار مکه هستند خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵