ببینید | خسارت شدید و میلیونی مسافران عصبانی به هواپیمای قشم‌ ایر

ببینید | خسارت شدید و میلیونی مسافران عصبانی به هواپیمای قشم‌ ایر
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱دریافت ۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۳ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
تابناک - ۲۱ تیر ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: مسافران قشم ایر خسارت