واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانیه گروه هشت

الف - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه وزرای امور خارجه گروه هشت که در لندن برگزار شد اظهارداشت : برنامه موشکی ایران در چارچوب دکترین دفاعی کشور جهت دفاع مشروع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران می باشد و تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست . به گزارش مهر، رامین مهمانپرست درخصوص برنامه هسته ای کشورمان افزود : همانطور که بارها تأکید کرده ایم برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً صلح آمیز و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و به هیچ وجه نمی تواند مایه نگرانی باشد و درهمین راستا نشست آلماتی ۲ به صورت سازنده و فعال وارد مذاکرات شدیم و پیشنهادهـای خود را ارائـه دادیم و همانطور که خانم اشتون پس از خـاتمه مذاکرات گفت : اکنون این نمـایندگان ۱+۵ هستند که باید در پایتخت هایشان این پیشنهادات را بررسی و نظرشان را اعلام نمایند . بنابر این پاسخ و نحوه برخورد گروه ۱+۵ نشان خواهد داد که آنها خواستار مذاکرات واقعی با هدف حل و فصل قطعی مسائل براساس حقوق بین الملل هستند یا اهداف دیگری را دنبال می نمایند. رامین مهمانپرست همچنین بیان داشت : جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت دینی مبتنی بر خواست و اراده مردم به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر مبتنی بر شریعت متعالی اسلام پایبند است و استفاده ابـزاری از حقوق بشر بـا اغراض سیاسی را مغایر بـا هدف و جوهره حقوق بشر می داند . وی در پایان تأکید کرد : موجب تأسف است کشورهایی که با انباشت سلاح های هسته ای و کشتار جمعی ، ایجاد و حمایت همه جانبه از اشکال مختلف تروریسم ، اتخاذ استانداردهای متناقض و رفتارهای ضد حقوق بشری و کاربرد سیاست تهدید و تحریم در عرصه بین المللی ، منشأ اصلی نا امن سازی جهانی و تضییع حقوق ملت ها هستند ؛ خود را مدعی صلح و امنیت و رعایت حقوق بشر معرفی می کنند و فهم و وجدان جامعه بشری را به سخره می گیرند .
.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز