تعطیلی طرح گسترش عفاف با دستور احمدی نژاد

تعطیلی طرح  حجاب و عفاف با دستور مستقیم احمدی نژاد
جهان نیوز
خبر آنلاین - ۲ آذر ۱۳۸۸

سیاست > دولت  -  جهان نیوز نوشت:  اخبار رسیده حکایت از این دارد که احمدی نژاد ضمن مخالفت صریح با این طرح تلاش دارد طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را که برای هر یک از وزارتخانه ها وظایفی را مشخص کرده است با صورت و شکلی متفاوت در وزارت کشور پیگیری کند

منابع خبر