مجلس اعضای موثر احزاب منحل شده را ۵ سال از تاسیس حزب محروم کرد

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۰ آبان ۱۳۹۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای موثر احزاب منحل شده را تا ۵ سال از تاسیس حزب محروم کردند. نمایندگان مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی قانون احزاب، تصویب کردند که “اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند، و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به…

منابع خبر