۲۲:۲۸ - کاهش سرعت در آزاد راه تهران - کرج-قزوین

22:28 - کاهش سرعت در آزاد راه تهران - کرج-قزوین
خبر خونه
خبر خونه - ۹ اسفند ۱۳۹۳


به گزارش ایرنا، حسین رحمت پور رییس روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز روز شنبه اعلام کرد: طبق مصوبه شورای ترافیک کشور، سرعت خودروها دراین مسیر از محدوده شهر تهران تا بعد از پل شهرجدید هشتگرد دراستان البرز، ۱۰۰ کیلومتر در ساعت تعیین شده است.

وی افزود: پیش ازاین ، سرعت خودروها در این محدوده ۱۲۰ کیلومتر تعیین شده بود که به منظور پیشگیری از حوادث رانندگی میزان سرعت خودروها ، کاهش داده شد.

رحمت پور گفت: از این پس رانندگان موظف به رعایت این سرعت در محدوده تعیین شده هستند.

وی با اشاره به اینکه استان البرز درسال جاری توانست به رتبه نخست در کاهش تصادفات و تلفات جاده ای دست یابد، افزود: ازرانندگان انتظار می رود با رعایت نکات ایمنی

در جاده ها به ویژه بزرگراه و آزاد راه تهران - کرج - قزوین از حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

بزرگراه و آزاد راه تهران ، کرج - قزوین یکی از محورهای پرترافیک کشور محسوب می شود که در روزهای تعطیل میزان تردد خودروها در آن افزایش می یابد

منابع خبر