چرا در آبان‌ماه تلفات کرونا به زیر ۵۰ نفر نرسید؟

چرا در آبان‌ماه تلفات کرونا به زیر ۵۰ نفر نرسید؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۷ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: آبان ماه کرونا

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰