انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تهران برگزار می شود

انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تهران برگزار می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

جزئیات آیین نامه، شرایط ثبت نام و نحوه ثبت نام متقاضیان حضور در شورای صنفی دانشجویان از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران به اطلاع دانشجویان می رسد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰