دومین نشست رسیدگی به پرونده مهاجمان به علی مطهری درشیراز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

شیراز - ایرنا - دومین نشست رسیدگی به پرونده مهاجمان به علی مطهری امروز دوشنبه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز برگزار می شود.

منابع خبر