خشونت پلیس در فرانسه و آلمان و نحوه برخورد با معترضان

خبرگزاری میزان - ۹ اسفند ۱۳۹۹

بحران خشونت و تبعیض نژاد در پلیس کشورهای اروپایی به موازات گرایش های افراطی گرایانه به چالشی جدی تبدیل شده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز