نشست مسئولین حوزه‌های بسیج دانشجویی ۲۱۰ دانشگاه برتر کشور در مشهد

نشست مسئولین حوزه‌های بسیج دانشجویی 210 دانشگاه برتر کشور در مشهد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۵ روز قبلمنابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل
خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل
خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل