نشست مسئولین حوزه‌های بسیج دانشجویی ۲۱۰ دانشگاه برتر کشور در مشهد

نشست مسئولین حوزه‌های بسیج دانشجویی 210 دانشگاه برتر کشور در مشهد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۳ آذر ۱۴۰۰منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: بسیج دانشجویی مشهد

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳ آذر ۱۴۰۰