سوراخ‌هایی در برجام برای نفوذ آمریکا وجود دارد

دیگربان - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴احمد توکلی٬ نماینده مجلس گفته در «متن برجام سوراخ‌هایی برای این کار وجود دارد و ممکن است در آینده اتفاقاتی بیفتد که آمریکا با استفاده از برجام بر ایران فشار آورد.»

توکلی افزوده در متن «برجام» آمده که «آمریکا حق بازرسی از مناطق نظامی و تعلیق تحریم‌ها نه لغو آن‌ها را دارد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به آمریکا و سیاست‌های آن گفته «آمریکا فریب، کشتار و تحریم می‌کند و برخی‌ها می‌خواهند این موارد را پاک و آمریکا را منزه جلوه دهند.»

به گفته این نماینده مجلس «آمریکایی‌ها خیانت‌های بزرگی به ملت ایران کرده‌اند که نباید از آن‌ها چشم پوشی کرد و رابطه با آمریکا به معنای بهتر شدن زندگی نیست.»

وی افزوده «در زمان شاه بیشترین رابطه با آمریکا را داشتیم و صادرات نفتمان به آمریکا در بالا‌ترین میزان خود بود ولی مردم ما در فقر زندگی می‌کردند.»

توکلی همچنین گفته «مذاکره با آمریکا نه مثل نماز واجب و نه مثل شراب حرام است و اگر شرایطی بوجود آید که آمریکا ادعای سلطه نداشته باشد می‌توان با آن کشور مذاکره کرد.»

منابع خبر