رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مذاکره با روسیه برای ساخت یک نیروگاه اتمی دیگر خبر داد

تصاویر / تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر
فردا
رادیو فردا - ۲ مهر ۱۳۹۲

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مذاکره با روسیه برای ساخت یک نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر در آینده ای نزدیک خبر داد. آقای صالحی روز دوشنبه در مراسم تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر، گفت که در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، درباره ساخت نیروگاه های جدید اتمی در ایران، توافق هایی صورت گرفته است. نیروگاه اتمی بوشهر که تنها نیروگاه اتمی ایران است، روز دوشنبه اول مهرماه و با ده سال تاخیر، به طور موقت به ایران تحویل داده شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز