صبحگاه مشترک نیرو‌های مسلح در مسجد جمکران

باشگاه خبرنگاران - ۱۶ آبان ۱۳۹۸
منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۱۶ آبان ۱۳۹۸