روز سؤال از رئیس‌جمهور نباید به روز سیاه برای نظام تبدیل شود

فردا - ۵ شهریور ۱۳۹۷

سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره طرح سؤال از رئیس‌جمهور در جلسه فردای مجلس گفت: سؤال از رئیس‌جمهور طبق قانون اساس حق نمایندگان است و حداقل یک چهارم نمایندگان می‌توانند از رئیس‌جمهور سؤال کنند سؤال از رئیس‌جمهور برای رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت است

منابع خبر