طرح کابینه لبنان برای حل بحران زباله‌ها

جهان نیوز - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

کابینه لبنان با برگزاری نشستی طرح «اکرم شهیب» وزیر کشاورزی این کشور را برای حل بحران زباله ها تصویب کرد.

منابع خبر