چرا حضرت فاطمه (س) در را به روی مهاجمان باز کرد

چرا حضرت فاطمه (س) در را به روي مهاجمان باز كرد
خبرگزاری فارس
الف - ۲۷ فروردین ۱۳۹۰
منابع خبر
چرا حضرت فاطمه (س) در را به روی مهاجمان باز کرد خبرگزاری فارس - ۲۷ فروردین ۱۳۹۰