تشریح اقدامات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا برای برگزاری مراسم اربعین

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

جانشین معاون آماد و پشتیبانی ناجا اقدامات این معاونت تخصصی را برای برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) تشریح کرد

منابع خبر