چگونه ثابت کنیم مرد هستیم؟!

چگونه ثابت کنیم مرد هستیم؟!
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۶ روز قبل

در این روزهای پرهیجان و با اینهمه کش و قوس قیمت‌ها برای اینکه نشان دهی مرد زندگی هستی عمرا بتوانی در را با پا باز کنی! همین که جیبت را سفت نگه داری تا آن یک قرون دوزاری را هم که داری نزنند، کلی هنر کردی؛ با دست های پر به خانه آمدن، پیشکش!

از طرفی هم، در این دوره زمانه؛ اتفاقا تیز و «بز» بودن نشانه مردکهن بودنه و خرمن کوفتن، راست کار گاو نر شده! مرام لوطی‌گری و پهلوانی هم، جریان «بزار دم کوزه آبش رو بخور» شده!  

پس با این اوصاف؛ چگونه می شود برای مردانگیت دلیل و مدرک رو کنی؟ روزگار عجیبی است اگر تنها به داشتن یک سیبیل کلفت اکتفا کنی فردا باید چارقد به سر کنی و به «تغییر جنسیت» اعتراف کنی؟ چون جبر زمانه و فشار زندگی جوری شده که گویا همه چیز برای وازکتومی مردان دست به کار شده، یعنی شرائط آقا محمدخان قاجار شدن با اینهمه تحریم و تورم؛ برای آقایان همه رقمه مهیا شده! حالا فهمیدید چرا نام این دوران «شرائط حساس کنونی» شده؟ پس اگر کمی برای اثبات مردانگی، دست دست کنی یکهو می‌بینی دستی دستی انگ اواخواهری و ترانس و دگرباشی و...  به بیخ ریشت چسبانده شده!

خب؛ برای اینکه نشون بدیم مردیم چه کنیم؟

درشیشه مربا و آب لیمو باز کنیم؟ غیرت به خرج بدهیم و با رگ گردن ورم کرده؛ نگاه احتمالی مردان رهگذر به ناموس‌مان را کنترل کنیم؟ با یک روزنامه لوله شده سوسک متجاوزی را دنبال کنیم؟ با صدای بم مردانه نعره بکشیم و زهره‌ها رو آب کنیم؟

نه عزیزم؛ فقط کافیست  به تایید مسئولین یک لنگ بپوشی و آنقدر خودت بمالانی تا بلکه یک مرد بمانی ... حالا فهمیدید پیشنهاد بی‌شرمانه قبل از اینکه استعمار جنسی و آزار و اذیت باشد نوعی شرم و حیاست برای آبروداری و اثبات مردانگی؟  اینطوری دیگر لازم نیست بخواهی مردانگیت را مثل ختنه شدن آن رجل سیاسی سابق اثبات بکنی! واقعا چقدر همه چیز سخت شده و مرد بودن هم نیاز به ارائه دلیل و مدرک کافی شده! به هر حال مردانه مردن بهتر است از مردن مردانگی است!  

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۶ روز قبل