گرمایش جهانی ویروس های باستانی را در هوا منتشر می کند

گرمایش جهانی ویروس های باستانی را در هوا منتشر می کند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ دی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان با بررسی دو تکه یخ مربوط به  یخچال های فلات تبت، متوجه شده اند داخل آنها ۳۳ پاتوژن منجمد وجود دارد که ۲۸ مورد آنها تا کنون هیچ گاه رصد نشده بوده است.

در این تحقیق ویروس هایی با قدمت ۱۵ هزار سال کشف شده اند که در یخ های ماقبل تاریخ این منطقه وجود دارند.

این درحالی است محققان معتقدند گرمایش جهانی در بدترین حالت، با ذوب کردن جهان به آزاد شدن این ویروس ها در اتمسفر زمین منجر می شود. افزایش دما می تواند به آزاد شدن انبوه ویروس ها در جهان منجر شود و هیچ اقدام ایمنی در برابر آنها وجود ندارد. قابلیت های این ویروس ها ناشناخته است و احتمال می رود برخی از آنها مرگبار و عده ای دیگر بی ضرر باشند.

در پژوهش مذکور محققان  آمریکایی و چینی تا عمق ۵۰ متر در یخچال فلات تبت حفاری انجام دادند تا هرگونه پاتوژن موجود در آن را بررسی کنند.

در مرحله بعد آنها دو تکه یخ جدا کردند و آنها را برای تحقیقات بیشتر پاکسازی کردند. در فرایند پاکسازی لایه رویی۲تکه یخ( حدود نیم متر) به وسیله اره حذف شد. سپس یخ ها با اتانول و آب شستشو داده شدند تا از هرگونه آلودگی پاک باشند.

سپس محققان با استفاده از روشهای ژنتیکی و میکروب شناسی تمام دی ان ای موجود در ۲ تکه یخ را ثبت کردند.

"افزایش دما می تواند به آزاد شدن انبوه ویروس ها در جهان منجر شود و هیچ اقدام ایمنی در برابر آنها وجود ندارد"این پروژه ۵ ساله به آنها اجازه داد تا ویروس های باستانی را ردیابی کنند.  

در بخشی از این تحقیق آمده است:تکه یخ مربوط به یخچال دارای میکروب های مختلف است اما تأثیر ویروس های موجود بر میکروبوم یخ هنوز بررسی نشده است.

هرچند محققان از اظهار نظر درباره تحقیق شان سرباز زده اند اما پژوهش مذکور باید توسط محققان دیگر نیز بررسی شود.

منابع خبر