شکست ایتالیا برابر پرتغال در دیداری دوستانه

فوتبالی‌ترین - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
منابع خبر
شکست ایتالیا مقابل پرتغال در ژنو عصر ایران - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
شکست ایتالیا مقابل پرتغال در ژنو ورزش ۳ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
شکست ایتالیا برابر پرتغال در دیداری دوستانه فوتبالی‌ترین - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴