گوینده خبر صدا و سیما سکته کرد

گوینده خبر صدا و سیما سکته کرد +تصاویر
فردا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

رضا حسین زاده (متولد ۱۴ بهمن ۱۳۴۴ – محلهٔ مولوی تهران) یکی از گویندگان اخبار صدا و سیمای ایران است. او علوم سیاسی را تا لیسانس در دانشگاه استانبول ترکیه خوانده و کارشناسی ارشد ژورنالیستی را نیز در مرحله پایان‌نامه، نیمه‌تمام رها کرده است. با این حال صدایش باعث شده از ۱۹ سالگی و خیلی…

منابع خبر