پیامد های سیاسی اجتماعی راهپیمایی اربعین

خبرگزاری فارس - ۳۰ آبان ۱۳۹۵

رویداد اربعین، "آنی" اجتماعی است که غور در آن با قواعد صرف"این جهانی"موجب آشکارسازی تمامی ابعاد آن نمی شود، زیرا اربعین "زمانی در بی زمان هاست" و قواعد آن فراسوی قواعد این زمانی است

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۳۰ آبان ۱۳۹۵
باشگاه خبرنگاران - ۳۰ آبان ۱۳۹۵