کانادا نیروی نظامی به اوکراین اعزام می‌کند

اکثر مخالفان قانون امروز کانادا در ممانعت از بازگشت پناهندگان به دنبال به رسمیت شناختن حقی هستند که کل ماهیت و ذات معنایی و واقعی پناهندگی را خالی می‌کند. دولت کانادا این حق را از هیچ پناهنده‌ای سلب نکرده است، فقط می‌گوید شما با داشتن این حق دیگر نمی‌توانید در کانادا زندگی کنید. کسی که می‌تواند در دوران پناهندگی آزادانه به کشور خود بازگردد و رفت‌وآمد کند، چه خطری او را تهدید می‌کند؟
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

رسانه‌های کانادا گزارش کردند که دولت این کشور در نظر دارد طی ماههای آتی، نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام کند

منابع خبر
کانادا نیروی نظامی به اوکراین اعزام می‌کند خبرگزاری فارس - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

دیگر اخبار این روز

تایید حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر
جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴