نامه رسان‌ها در سراسر جهان

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تصاویری از نامه رسان‌های وظیفه شناسی که تحت هر شرایطی نامه خود را به مقصد می‌رسانند را در این گزارش می‌بینیم

منابع خبر