بسته شدن شبکه تلفن همراه هلمند در پی تهدید طالبان

بسته شدن شبکه تلفن همراه هلمند در پی تهدید طالبان
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۳ فروردین ۱۳۹۰

گفته می شود که خدمات شرکت های تلفن همراه برای مردم هلمند ارزش زیادی دارد در پی تهدید طالبان، کلیه شبکه های تلفن همراه در ولایت هلمند افغانستان بسته شده است. خبرنگاران می گویند که تصمیم شرکت های تلفن برای پیروی از این دستور طالبان نشانه قدرت پیکارجویان در یکی از ناآرام ترین نواحی افغانستان است. هلمند یکی از محورهای عملیات ناتو در نبرد با طالبان بوده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای دولتی مسئولیت امور امنیتی در لشکرگاه، مرکز هلمند، را در ماه ژوئیه از نیروهای ناتو تحویل خواهند گرفت. داود اعظمی خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید که شماری از شرکت های تلفن همراه خدمات مهمی به مردم هلمند ارائه می کنند.

"گفته می شود که خدمات شرکت های تلفن همراه برای مردم هلمند ارزش زیادی دارد در پی تهدید طالبان، کلیه شبکه های تلفن همراه در ولایت هلمند افغانستان بسته شده است"در این ولایت خطوط ثابت فقط یک درصد خدمات تلفن را تشکیل می دهد. خبرنگار ما می گوید که این اولین بار است که پیکارجویان به طور کامل شبکه تلفن را در هلمند بسته اند. زمان از سرگیری این خدمات معلوم نیست. طالبان می گوید که دشمنانش از تلفن های موبایل برای ردگیری ارتباطات آنها استفاده می کنند. آنها قبلا شرکت ها را وادار به بستن شبکه های تلفن کرده بودند، اما فقط در ساعات مشخصی از روز.

پیکارجویان می گویند که دکل تلفن های همراه شرکت هایی که از این دستور سرپیچی کنند را منفجر خواهند کرد. تاکنون دو دکل تلفن همراه در ولایت هلمند متعلق به شرکت هایی که به عدم مراعات این ممنوعیت - که پیشتر در هفته جاری اعلام شد - متهم هستند سوزانده شده است. طالبان اخطار داده است که هر شرکتی که از ممنوعیت آنها سرپیچی کند مسئول هرگونه ضرری است که طالبان بر آن تحمیل خواهد کرد. با این حال این اقدام ممکن است به طالبان لطمه بزند زیرا خود آنها هم از تلفن همراه استفاده می کنند. این گروه متهم است که با استفاده از تلفن های همراه دشمنان محلی خود را تهدید و مرعوب می کند و با پیام های کوتاه کتبی و ویدئویی علیه آمریکا تبلیغ می کند.

در برخی نواحی حتی از سرودهای طالبان به عنوان زنگ تلفن استفاده می شود

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز